Diensten

Uw infectiepreventie voor het waarborgen van de hygiëne.
Bekijk hieronder onze diensten.

Diensten van Hygieneconsultancy

Hygieneconsultancy ondersteunt zorggerelateerde instellingen en organisaties bij het behalen van een bepaald kwaliteitsniveau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Wij bieden verschillende diensten aan: audits, consultancy werk en trainingen. Mocht u graag een dienst van ons willen afnemen, neem dan contact met ons op.

Audits

Een audit is een periodieke controle op infectiepreventie en hygiëne. Dit kan een uitgebreide controle zijn of een controle die gericht is op een bepaald onderdeel, bijvoorbeeld handhygiëne of persoonlijke hygiëne. Per instelling beoordelen we aan de hand van vragenlijsten en checklists of voldaan wordt aan de geldende richtlijnen. We stellen vast of er eventuele afwijkingen zijn, bepalen de ernst van de afwijking en stellen een rapport op. De uitkomsten van de audit leggen we vast in dit uitgebreide rapport. Het rapport geeft direct een duidelijk overzicht van de verbeterpunten.

In een audit komen de volgende punten aan bod:

 • Inventarisatie van de noodzakelijke wet- en regelgeving voor uw instelling
 • Normen
 • Onderzoek op basis van vragenlijsten en checklists
 • Risicoanalyse
 • Hygiënemaatregelen en processtappen
 • Registratie
 • Verbeterpunten
 • Procedures

  Consultancy werk

  In ons consultancy werk geven wij advies en beantwoorden wij elke soort vraag, groot en klein. Ons advies is gebaseerd op onderzoek en de huidige richtlijnen. Daarnaast geven wij ondersteuning bij het opstellen van kwaliteitsbeleid voor hygiëne en infectiepreventie. Ook kan de consultatie bestaan uit project- of uitbraakmanagement, het geven van een training of begeleiding.

  Consultancy kan bestaan uit:

  • Audit hygiëne en infectiepreventie
  • Ondersteuning bij uitbraakmanagement
  • Protocollering
  • Training
  • Microbiologisch onderzoek
  • Begeleiding aan zelfstandige klinieken
  • Ondersteuning bij opstellen kwaliteitsbeleid hygiëne en infectiepreventie
  • Projectmanagement

  Trainingen

  Elke training is maatwerk. Wij sluiten de trainingen zoveel mogelijk aan op uw instelling. Samen met u bekijken we wat de beste trainingsmodus is. Daarbij is een training volgens het ’train de trainer’-principe ook mogelijk.
  De trainingen zijn allemaal verschillend. Hierdoor variëren de trainingen in duur van 1 uur tot bijvoorbeeld 4 dagdelen.

  Wij geven verschillende trainingen:

  • Microbiologie: micro-organismen, besmettingscyclus, doorbreken van de besmettingscyclus, het voorkomen van kruisbesmettingen
  • Persoonlijke hygiëne
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Handhygiëne
  • Opslag (steriele) medische hulpmiddelen
  • Bloedoverdraagbare aandoeningen en prikletsels
  • Isolatiemaatregelen bij antibiotica resistentie en infectieziekten
  • Reiniging en desinfectie
  • Urinelozing en stoelgang
  • Voedselveiligheid

  Benieuwd naar wat anderen van ons vinden?

  Heeft u een vraag of wilt u contact opnemen?