Het is zover. Na veel getreuzel aan mijn kant is de website eindelijk zover dat deze ‘live’ kon gaan! Inmiddels bestaat ‘mijn’ hygieneconsultancy alweer bijna twee jaar. Het loopt prima en dan toch een website. Zichtbaarheid, promotie van het beroep en de verschillende werkzaamheden en gewoon omdat een website er bij hoort was de belangrijkste motivatie.

 Ik vind het heerlijk om als zelfstandig deskundige infectiepreventie zoveel mooie en gevarieerde werkzaamheden te mogen verrichten en daarmee bij te dragen dat instellingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie  steeds een beetje beter worden. Daarnaast vind ik het belangrijk en ook leuk om wat activiteiten in het algemeen belang van infectiepreventie te blijven doen. Voor onze beroepsvereniging: Vereniging Hygiene en Infectiepreventie voor de gezondheidszorg (VHIG) zit ik nu in de pijler (commissie) communicatie. Binnen deze pijler zitten we met een enthousiast clubje personen te brainstormen hoe we het beroep van deskundige infectiepreventie kunnen. Het is heel hard nodig dat er deskundigen infectiepreventie bijkomen. De huidige Covid-19 pandemie heeft de tekorten alleen maar nijpender gemaakt. Op linked in zie je wekelijks berichtjes van de pijler voorbij komen. Daarnaast ben ik lid van de NEN (NEderlandse Norm) werkgroep: desinfectantia en antiseptica. Deze werkgroep houdt zich bezig met het opstellen en of aanpassen van normen waaraan desinfectantia en antiseptica moeten voldoen. Wanneer je een desinfectans gebruikt moet je er wel vanuit kunnen gaan dat het desinfectans micro-organismen voldoende doodt bij correct gebruikt. Hoe je dit als producent of leverancier kunt testen is bijvoorbeeld verwerkt in een  norm. Klinkt heel simpel, maar dat is het niet.

Tenslotte ben ik al jaren mede organisator van het jaarlijkse congres Mythen, Missers, Maatwerk en Meesterwerk; infectieuze bedreigingen. Een congres wat toegankelijk is voor vele doelgroepen in de zorg en publieke gezondheidszorg en uiteraard het thema infectiepreventie heeft.  Het congres is meestal in de eerste week van september.

Tineke Emans, MSc

Heeft u een vraag of wilt u contact opnemen?